OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich osobních dat je pro naší společnost důležitá. Data předaná nší společnosti, resp. jejich uchovávání a nakládání s nimi, chápeme jako součást podnikatelské odpovědnosti. O zacházení s Vašimi daty bychom Vás chtěli tímto podrobně informovat.


   Kdo je odpovědný za zpracování svěřených údajů?

- společnost Techni Trade s.r.o.; provozovatel e-shopu Melia CZ a Melia SK
- kontakt:  gdpr@techni-trade.com; tel. +420 602 550 832, Průmyslová 1954, Čelákovice 250 88, Česká republika

 

   Kdy jsou evidovány svěřené údaje?
 

Společnost Techni Trade s.r.o. získává konkrétní informace o našich uživatelích na několika místech našich webových stránek, a to prostřednictvím:

- poptávkovového formuláře, nebo
- registračního formuláře, nebo;
- přihlášením se k odběru novinek.

Společnost takto získává identifikovatelné kontaktní informace:

  • jméno
  • příjmení
  • kontaktní adresa
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
     

   K čemu jsou svěřené údaje používány?


Údaje využíváme výhradně pro plnění smluvních povinností, a to:

- pro vyřízení objednávky;
- pro doručení objednávky;
- pro zaplacení Vaší objednávky v případě, že jste zvolili službu platby kartou/bankovním převodem;
- pro zasílání obchodních sdělení, pokud jste nám udělili souhlas.

 

   Komu poskytujeme Vaše údaje? (třetí strany, se kterými dochází k výměně identifikovatelných osobních údajů)

Předáváme vždy taková data, která jsou nezbytná pro plnění povinností a oprávněných zájmů poskytovatele služby (např. PPL musí znát Vaše telefonní číslo, aby Vám mohla být zaslána zpráva SMS s informací o konkrétním čase doručení a kontaktu na doručovatele)

Data o vás předáváme: 

zásilkové společnosti PPL, která je pověřena doručením objednaného zboží; společnosti PPL předáváme všechna data pro řádné doručení zásilky - jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Pro detailní informace o zpracování dat společností PPL, prosím, přejděte přímo na webové stránky společnosti PPL- Zásady zpracování osobních údajů


- poskytovateli platebních služeb PAY U;  - výňatek ze smlouvy týkající se ochrany osobních údajů:

Obchodník – fyzická osoba souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Obchodník je oprávněn zadávat při registraci popř. pozdějších změnách registračních údajů kontaktní a osobní údaje fyzických osob (statutárních orgánů, pověřených osob, zaměstnanců) pouze s jejich výslovným souhlasem.

PayU zpracovává a užívá kontaktních údajů Obchodníků výlučně za účelem komunikace s Obchodníkem, tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou

a) zpřístupnění zaměstnancům PayU,
b) zpracovatelům, s nimiž má PayU uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů,
c) případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti
d) smluvních Partnerů, jejichž Platební metody PayU nabízí, za účelem poskytnutí platební služby Obchodníkovi.

V případě, že PayU získá od Provozovatele osobní údaje Obchodníka nebo jeho pověřených osob v souvislosti s identifikací dle AML zákona nebo v případech, kdy tak požaduje smlouva uzavřená mezi Obchodníkem a PayU, je PayU povinno s takovými údaji zacházet PayU Czech Republic, s.r.o. T: 800 227 228 Karolinská 650/1- Danube House E: obchod@payu.cz 186 00, Praha 8 - Karlín W: www.payu.cz jako s důvěrnými informacemi a uchovávat je pouze po dobu trvání smlouvy s PayU za účelem pozdějšího dokazování, že provedla řádně Identifikaci.

PayU mohou být Obchodníkem výjimečně a pouze jednorázově zpřístupněny osobní údaje Uživatelů, pouze však v případech řešení reklamací, které PayU zpracovává pouze po dobu vyřizování příslušné reklamace. Obchodník je povinen zajistit souhlas s poskytnutím osobních údajů Uživatelů PayU.

PayU tímto prohlašuje, že oznámilo Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod registračním číslem: 00043162.

Každý subjekt údajů má právo požádat PayU o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů PayU, pokud má za to, že PayU zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se Smlouvou (je-li zároveň Obchodníkem) či právními předpisy.


společnosti Ecomail, directmailové správě; databáze Ecomailu obsahují pouze e-mailové adresy bez dalších identifikovatelných dat.

- společnosti Heureka;

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Společnosti Heureka pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány třetí straně pro její vlastní účely. 

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím těchto dotazníků prostou odpovědí na automaticky zasílaný rekapitulační mail Vaší objednávky. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

   Zabezpečení přenosu dat a jejich uchovávání

Webové stránky společnosti Techni Trade využívají zabezpečeného protokolu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). HTTPS je internetový komunikační protokol, který chrání integritu a důvěrnost dat mezi počítačem uživatele a webem. Data odeslaná pomocí protokolu HTTPS jsou plně zabezpečena prostřednictvím třech hlavní vrstev ochrany:

  • Šifrování: Šifruje přenesená data, aby byla ochráněna před odposlechem. To znamená, že když uživatel prohlíží webové stránky, nikdo nemůže „odposlouchávat“ jeho konverzaci, sledovat aktivitu na stránkách ani ukrást jeho údaje.
  • Integrita dat: Data během přenosu nelze pozměnit ani poškodit (ať záměrně, nebo jinak), aniž by to nebylo zjištěno.
  • Ověření: Potvrzuje, že uživatelé komunikují s požadovanými webovými stránkami. Poskytuje ochranu proti útokům nechtěných účastníků.

Identofikovatelná data o uživatelích jsou uchovávána na zabezpečeném serveru společnosti Techni Trade s.r.o., a serverech společností třetích stran. Přístupy k těmto serverům jsou plně v souladu s požadavky ochrany osobních dat uživatelů.


 

   Soubory Cookies, analýza spotřebitelského chování
 
 

Další způsob získávání informací je prostřednictvím souborů Cookies, protokolových souborů („logů“), a softwaru třetích stran

- SOUBORY COOKIES - jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem, které jsou ukládány v počítači uživatele. V praxi pomáhají např. předvyplňováním uživatelských informací v kontaktních formulářích. Cookies jsou také využívány pro statistiku návštěvnosti webu, která je využívána vlastníkem webu. Soubory cookies mohou být kdykoliv vymazány dle instrukcí konkrétního uživatelova prohlížeče a nebo přímo uživatelem zakázány. 

Při návštěvě webu musíte odsouhlasit srozumění s využíváním souborů Cookies. Tuto povinnost ukládá majitelům webových stránek směrnice Evropské unie.
 

- PROTOKOLOVÉ SOUBORY („LOGY“) obsahují informace o IP adresách, typu prohlížeče, poskytovateli internetového připojení (ISP), stránkách, z kterých uživatel přichází a na které odchází, typu počítačové platformy, datu a času, jakož i počtech kliknutí, které se využívají k analýzám trendů, ke správě webové prezentace, ke sledování agregovaného pohybu uživatelů, a dále obecné demografické informace pro agregované využití. IP adresy atd. nejsou spojeny s identifikovatelnými osobními údaji.
 

- SOUBORY CLEAR GIFS - třetí strany využívají softwarovou technologii umožňující lepší správu obsahu našich webových stránek a elektronického mailingu. Soubory clear gifs jsou použity v e-mailech ve formátu HTML a slouží k zjišťování, které z  e-mailů uživatelé otevřeli. Umožňují tedy měřit úspěšnost konkrétních způsobů komunikace a účinnost našich marketingových kampaní. Jestliže se uživatelé chtějí odhlásit z odebírání těchto e-mailů, mohou tak učinit v sekci odhlášení z odběru.

Informace získané pomocí souborů cookies, protokolových souborů („logů“), a softwaru třetích stran pro sledování pohybu na webových stránkách ukládáme ve formě profilů našich uživatelů. Profil představuje uložené informace, které vedeme o jednotlivých uživatelích a jejich preferencích na našich stránkách. Získané informace v žádném případě NEJSOU propojeny s konkrétními uživateli a jejich identifikovatelnými osobními údaji. Data jsou využívání pro zlepšení obsahu a jeho uspořádání pro všechny uživatele. Informace z profilů poskytujeme třetím stranám výhradně v agregované podobě
 

   Kdy provádíme přezkoumání finanční situace a scoring?

V rámci našich služeb Vám rádi nabídneme možnost platby bankovním převodem (na fakturu). Za těchto okolností si však vyhrazujeme právo opatřit si potřebné informace pro ochranu svých oprávněných zájmů. Informace týkají se finanční situace můžeme čerpat od různých poskytovatelů (např. registru dlužníků, Credit Czech, apod.)

   Kdy dochází k výmazu Vašich osobních dat


Uchovávaná data jsou po uplynutí zákonných lhůt (např. po uplynutí lhůt pro daňové kontroly nebo obchodních lhůt-záruk) anonymizována. Po uplynutí archivačních zákonných lhůt mohou být data teprve smazána
 

   Jaká práva máte v rámci ochrany svých osobních údajů?


Za určitých právních podmínek máte právo na

- informaci
- na opravu
- na smazání
- na omezení zpracování
- na přenos osobních údajů

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro dohled nad ochranou údajů v případě podezření, že je s Vašimi daty nakládáno v rozporu se zákonnými požadavky.
 

   Odkazy na stránky třetích stran 

Webové stránky mohou obsahovat odkazy (linky) na jiné stránky. Mějte prosím na paměti, že neodpovídáme za principy ochrany osobních údajů takovýchto jiných stránek. Doporučujeme uživatelům, aby si dávali pozor, kdy opouštějí naše stránky, a seznámili se s prohlášeními o ochraně osobních údajů každé webové stránky, která shromažďuje identifikovatelné osobní informace. Toto prohlášení se vztahuje výlučně na informace poskytnuté našim webovým stránkám. 

 


Tento web používá cookies Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Cookies Rozumím